Przejazdy autobusowe Bilety autobusowe Bilety autokarowe Polaczenia autokarowe Polaczenia miedzynarodowe Przewozy autokarowe Przwozy do Niemiec Przejazdy do Niemiec Bilety Autokary do Niemiec Bilety Online Autobusy do Niemiec Autokary do Anglii Przewoz osob Przejazdy
Ubezpieczenia Turystyczne ubezpieczenia podrozyUbezpieczenia.
Ubezpieczenia turystyczne.
Ubezpieczenia turystyczne dla.
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które.
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które wyjeżdżają.
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za.
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę .
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach.
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych.
Ubezpieczenia turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych i rekreacyjnych.Ubezpieczenie SKI obejmuje tylko sprzęt sportowy oraz OC osobowe i rzeczowe.
Jeśli wyjeżdżasz na narty, kup ubezpieczenie Signal Iduna Travel i dołącz zwyżkę - (TK) turystyka kwalifikowana. Takie ubezpieczenie obejmuje koszty leczenie, nastęstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny oraz koszty ratownictwa.

Ubezpieczenie SKI RP wariant I
Ubezpieczenie SKI RP wariant II
Ubezpieczenie SKI WORLD wariant I
Ubezpieczenie SKI WORLD wariant II

Rodzaj ubezpieczenia
Ubezpieczenie NWI trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczenie NWI i NWS trwały uszczerbek na zdrowiu oraz na wypadek śmierci
Ubezpieczenie NWI trwały uszczerbek na zdrowiu dzieci i młodzieży
Ubezpieczenie NWI i NWS trwały uszczerbek na zdrowiu oraz na wypadek śmierci dzieci i młodzieży
Ubezpieczenie NWI i NWS trwały uszczerbek na zdrowiu oraz na wypadek smierci - pielgrzymki


Ubezpieczenie dla osób wyjeżdzających za granicę.
Jeśli wyjeżdżasz na narty, kup ubezpieczenie Signal Iduna Travel i dołącz zwyżkę - (TK) turystyka kwalifikowana.
Takie ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny oraz koszty ratownictwa, w wysokości 5.000 EUR, które stanowią podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenia STANDARD EUROPA
ubezpieczenia STANDARD ŚWIAT
ubezpieczenia SUPER z OCUbezpieczenie.
Ubezpieczenie turystyczne.
Ubezpieczenie turystyczne dla.
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które.
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które wyjeżdżają.
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za.
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę .
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach.
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych.
Ubezpieczenie turystyczne dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach turystycznych i rekreacyjnych.POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU


I. WIZYTA AMBULATORYJNA

1. Należy uzyskać od lekarza dokumentację zawierającą diagnozę lekarską i oryginał rachunku.
2. Koszty leczenia nie przekraczające 100 EURO należy opłacić z własnych środków i zachować oryginały dowodów opłat.
3. Zabezpieczyć wszelkie inne dowody uzasadniające zgłaszane roszczenia.
4. Pobrać ze strony www.signal-iduna.pl / zakładka Zgłoszenia Szkody - druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia” i wypełnić go dokładnie.
5. W terminie 7 dni po powrocie do Polski należy przesłać do Signal Iduna Polska S.A. wypełniony druk „zgłoszenia szkody ...” i uzyskaną dokumentacją medyczną (koniecznie oryginały).
6. SIGNAL IDUNA dokona zwrotu za opłacone przez Ubezpieczonego leczeniena rachunek bankowy.


II. HOSPITALIZACJA LUB KONIECZNOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRANSPORTU Z ZAGRANICY DO POLSKI
Należy zgłosić sprawę do Centrali Alarmowej
Telefon czynny całą dobę: +48 (22) 575 95 75
sms: +48 661 000 888

1. Podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kontaktowy numer telefonu oraz w miarę możliwości odpowiedzieć na pytania zadawane przez pracownika Centrali Alarmowej.

POSTĘPOWANIE W RAZIE SZKODY BAGAŻOWEJ

1. Zgłosić kradzież z włamaniem obsłudze środka komunikacji, kierownictwu hotelu itp. i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, w przypadku gdy ubezpieczony bagaż znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkiem komunikacji publicznej lub w miejscu zakwaterowania.
2. Zawiadomić policję i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia szkody wraz z wykazem utraconych przedmiotów. W przypadku utraty bagażu podczas transportu lotniczego koniecznym jest posiadanie protokołu zgłoszenia szkody na lotnisku wraz z biletem i wywieszką bagażową.
3. Pobrać ze strony www.signal-iduna.pl / zakładka Zgłoszenia Szkody druk „zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego” i wypełnić go dokładnie.
4. W terminie 7 dni po powrocie do Polski należy przesłać do Signal Iduna Polska S.A. wypełniony druk „zgłoszenia szkody ...” wraz z pisemnym potwierdzeniem zaistnienia szkody.
5. SIGNAL IDUNA przekaże odszkodowanie na rachunek bankowy Ubezpieczonego

Adres do korespondencji:

SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A..
Biuro Likwidacji Szkód Turystycznych
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
Infolinia, tel.: +48 (22) 50-56-508